Business Oriented Economics (B.O.X.) gaat uit van het principe dat niets in beton gegoten is, waarbij businessdoelen leidend zijn.

Met Business Oriented Economics wordt evengoed het gewenste financiële inzicht verschaft, wat nodig is om tot gedegen besluitvorming te komen. Met B.O.X. brengen we business en finance in balans.

“Ik geloof dat finance altijd een uitvloeisel moet zijn van business en de bedrijfsbeslissingen moet ondersteunen.”

“Te vaak zie ik dat finance als de beperkende factor wordt ervaren. Ik heb ook een kritische houding, maar altijd vanuit een zakelijke businessgedachte en oog voor het gezamenlijke doel: om jouw plan te laten slagen en je doelen te halen!”

B.O.X. brengt balans tussen business en finance.

Creativiteit en ondernemerschap gaan hand in hand met het durven nemen van risico’s. De meeste financiële professionals werken vanuit stabiliteit en voorspelbarheid.

Jij ziet kansen en mogelijkheden, finance ziet risico’s en onzekerheden.

B.O.X. brengt balans tussen deze twee werelden. Finance is het fundament waarop gebouwd kan worden en jouw ondernemerschap, innovatie en creativiteit de bouwstenen.

Zo doen wij het anders dan anderen:

  • Zakelijke kansen en mogelijkheden herkennen
  • Creatief en strategisch meedenken
  • Kritische vragen stellen om juist verder te komen en tot beter inzichten en informatie te komen.
  • Finance inzetten als fundament, niet als meetlat.
  • Ontzorgen, we vermoeien je niet met randzaken maar geven je proactief wat je nodig hebt.

Business Oriented Economics is een bedrijfseconomische blik op jouw business-vraag of opportunity.

Finance, control, accounting. Termen die passen bij een financiële functie en die in feite gaan over hoe je met je geld omgaat. Bij B.O.X. wordt iedere financiële discipline gedreven vanuit businessoriëntatie.

Wij komen daarom als financieel expert juist naast je zitten in plaats van tegenover je. Wij willen zakelijke mogelijkheden en innovaties op een verantwoorde manier werkelijkheid laten worden.

We verdiepen ons in je visie, herkennen business opportunities en denken daarin proactief met je mee.

Vakjargon blijft achterwege en we presenteren heldere bevindingen. Ook zijn we van de korte klappen en minimale consessies.

Onze diensten en producten

Ben je klaar voor jouw eerste gratis B.O.X.-les?

Ik ben erg benieuwd naar de uitdagingen van jouw bedrijf en hoe finance je daar bij kan helpen.