Financiële Management Informatie.

Volgens de B.O.X. methode.

Als ondernemer moet je keuzes maken en beslissingen nemen. Dat doe je niet zuiver op je onderbuikgevoel.

Je maakt zelf inschattingen en afwegingen gebaseerd op analyses en informatie die je voorhanden is.

In je organisatie is al veel financiële data aanwezig. Een goede boekhouding en administratie levert alleen nog geen informatie. Vaak vereist goede managementinformatie een andere dwarsdoorsnedes of andere invalshoek.

Niet gek, want de administratie is niet opgezet vanuit het B.O.X.-principe maar met het oog op verslaggevingsrichtlijnen en fiscale wetgeving. Dat blijft belangrijk, maar het is niet minder belangrijk dat jij als ondernemer de volledige, tijdige en juiste informatie krijgt om op jouw doelstellingen te kunnen bijsturen.

Vraag naar de mogelijkheden.

Fairhaven-Weiteralm-finance-en-business-CFO-BOX-Methode-business-oriented-economics-Business-Oriented-Economics-financiele-management-informatie

Ben je klaar voor jouw eerste gratis B.O.X.-les?

Want ik ben erg benieuwd naar de uitdagingen van jouw bedrijf en hoe finance je daar bij kan helpen.