Investeringsvoorstel, Business case en Financiering.

Volgens de B.O.X. methode.

We hoeven je niet uit te leggen hoe je ideeën omzet in werkelijkheid.

Maar is je idee rendabel en vanaf wanneer ? Hoeveel moet er worden geïnvesteerd ? Is er (tijdelijk) extra financiering nodig en vanaf wanneer?

Bij bedrijfsontwikkeling en een nieuw business plan hoort een goede business case die je antwoord kan geven op deze vragen. Wij helpen je met het maken van een case en dagen je daarbij uit te denken in andere scenario’s. Zo wordt de haalbaarheid van de case duidelijker en krijgen we een beter beeld van de financieringsbehoefte.

Indien financiering van buitenaf gehaald moet worden, zal dit werk ons alleen maar helpen. Een betrouwbare externe financier wil een goed business plan zien, met een gedegen investeringsvoorstel en dito business case. Vaak zal een bank ook om andere financiële gegevens en kengetallen vragen. Wij kunnen je bij het aantrekken van kapitaal begeleiden en ontzorgen.

Vraag naar de mogelijkheden.

Fairhaven-Weiteralm-finance-en-business-CFO-BOX-Methode-business-oriented-economics-Business-Oriented-Economics-investeringsvoorstel-business-case-en-financiering

Ben je klaar voor jouw eerste gratis B.O.X.-les?

Want ik ben erg benieuwd naar de uitdagingen van jouw bedrijf en hoe finance je daar bij kan helpen.